เสียงตอบรับหลังการจัดอบรม สัมมนาจากลูกค้าระดับ VIP ของ HIPO
ได้รับเกียรติการสัมมภาษณ์ลูกค้าระดับ VIP ของ HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.
หลังสัมมนา ซึ่งแน่นอน HIPO ได้ความไว้วางใจให้จัดหลักสูตรอบรมอีกหลายรุ่น หลายหลักสูตร ในครั้งหน้า
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,805,839 IP