• อาจารย์กิตตินันท์ ศรีหฤทัยนิรมล

  Education :

  Ph.D. Candidate in Public Administration from Ramkhamhaeng University, Bangkok
  Master Degree in Public Administration from Thurakitbandit University, Bangkok
  Bachelor Degree in Major Industrial Engineering (I.E.) from Rajamangala University of Technology, Thunyaburi, Pathumthani Province


  ประสบการณ์

  2001 Training in Macratonic , Germany
  2001 Training in CNC , Austria
  2004 Study in Industrial Enigineering , Singapore
  2006 Study in Industrial Enigineering ,Korean
  2007 Study in Kaizen , Japan

  Consultant :
  Jaguar Industrial Thailand Co.,Ltd.
  Trainer and Guest.


  ความถนัด

  - Competency Based interview
  - Kaizen
  - Poka-Yoke
  - Team Building
  - Quality Management
  - QCC
  - SWOT Analysis

Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,165 IP