• อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • การบริหารกฎหมายคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
  • ศึกษาแนวคำพิพากษาศาลฎีกามากกว่า 500 คดี


  ประสบการณ์

  • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเซเรบอส ประเทศไทย จำกัด 2 ปี
  • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทเซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด 5 ปี
  • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทโตโยต้า ทรานสปอร์ต ประเทศไทย จำกัด 1 ปี
  • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทซีพีซี/อายิ (ประเทศไทย ) จำกัด 10 ปี
  • อดีตประธานชมรมผู้บริหารอุตสาหกรรมเกตย์เวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา


  ความถนัด

  1. 108 คดีเด็ดในวงการบริหารงานบุคคล
  2. 150 ประเด็น กฎหมายแรงงานประเด็นร้อนต้องรู้
  3. ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ
  4. สุดยอดหัวหน้างาน
  5. การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์
  6. สาระพันปัญหาในงานบุคคล
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,162 IP