• อาจารย์พรสวรรค์ มโนพัฒนะ

  ปริญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารและจัดการธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัย Johnson&Wales ประเทศสหรัฐอเมริกา

  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

  ประสบการณ์

  - บ. ซีซี นอลเลจเบส จำกัด
  - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  - บ. คาซูเอสเตท จำกัด
  - ฮอริสัน ฮิลล์ รีสอร์ท
  - มหาวิทยาลัยโยนก
  - โรงแรมเขลางค์นคร

  ความถนัด

  - Effective Presentation Skills
  - Powerful Presentation Skills
  - Effective Communication Skills
  - Service Mind in YOU
  - Customer Service Plus
  - Mastering your Service
  - Mastering your Personal Brand
  - Time Management
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,273 IP