• อาจารย์ณรงค์ มโนวชิรสรรค์

  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  ประสบการณ์

  เคยทำงานที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) อบรมและพัฒนาโครงการและหลักสูตรต่างๆ
  และเป็น วิทยากรบรรยาย ตั้งแต่ปี 2531 ถึงปี 2552


  ความถนัด

  - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  - บริษัท ไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด
  - ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  - บริษัท อีตาเลียนไทย จำกัด
  - บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด
  - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  - บริษัทในเครือ ไทยซัมมิท จำกัด
  - สำนักงานศาลปกครอง
  - โรงพยาบาลศิริราช - ธนาคารออมสิน
  - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
  - กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
  - ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
  - ธนาคารแห่งประเทศไทย
  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
  - บริษัทปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
  - บริษัทเฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด
  - สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  - องค์การโทรศัพท์
  - กระทรวงพัฒนาสังคมฯ
  - การไฟฟ้านครหลวง
  - โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  - บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง
  - กระทรวงอุตสาหกรรม
  - กรมทรัพยากรธรณี เป็นต้น
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,892,792 IP