• อาจารย์ระเบียบ บุญกรรเชียง

  MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประสบการณ์

  Telephone Supervisor โรงแรมรอยัล (ราชดำเนิน)
  ผู้จัดการแผนกโทรศัพท์ โรงแรมโอเรียนเต็ล
  Telephone Manager โรงแรมบางกอกเพนนินซูล่า
  รวมประสบการณ์การทำงานกว่า 45 ปี


  ความถนัด

  วิทยากรที่เชี่ยวชาญพิเศษ เฉพาะด้านการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์
  ทั้งงานขาย ด้านงานบริการ และอื่นๆ ที่ต้องสื่อสารผ่านงานโทรศัพท์
  หลักสูตร ศิลปะการใช้โทรศัพท์ เพื่อสร้างความประทับใจ
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,805,822 IP