• ดร. อิสรกุล ถมังรักษ์สัตว์

  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต คณะมนุษยศาสตร์ โปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

  การศึกษาเพิ่มเติม :
  หลักสูตร Effective Communication for Leader จากสถาบัน Haggai มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา


  ประสบการณ์

  เป็นวิทยากรด้านภาษาต่างประเทศ ให้แก่บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด รวมทั้งเป็นวิทยากรให้แก่ภาครัฐ และภาคเอกชน และเป็นผู้คิดค้นเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ง่าย และเข้าถึง ด้วย The Cross

  ความถนัด

  วิทยากรด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะหลักสูตร The Cross ที่เป็นเทคนิคพิเศษที่คิดค้นขึ้น เพื่อการเรียนรู้ และเข้าใจภาษาอังกฤษง่าย โดยไม่ต้องติดกรอบของหลังไวยกรณ์ และได้ผ่านการทดสอบ การกลั่นกรองหลักสูตรมาแล้ว ซึ่งได้รับการยอมรับ และบอกต่ออย่างไม่รู้จบถึงเทคนิคพิเศษนี้

  หากสนใจที่จะจัดอบรมเป็นกลุ่ม หรือแบบตัวต่อตัว ติดต่อได้ที่บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,254 IP