• อาจารย์หรรษมน ประสาทแก้ว

  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1)
  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  ปริญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประสบการณ์

  ประสบการณ์การเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการปฐมพยาบาลให้กับ
  •บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย และบริษัทเชลล์ลาว
  •Seagate Technology (Thailand) Ltd. นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
  •บริษัท ช.การช่าง
  •โรงพยาบาลพญาไท 2
  •โรงพยาบาลเทพธารินทร์
  •โรงพยาบาลนวมินทร์
  •โรงพยาบาลเวชธานี
  •โรงงานต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
  •โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
  •โรงเรียน พร้อมบริบาล และโรงเรียนต่าง ๆ
  •ฯลฯ

  ความถนัด

  ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรปฐมพยาบาล อาทิ
  หลักสูตร ปฐมพยาบาลเบื้องต้น..ก่อนถึงมือแพทย์ ( First Aid Instructor’s Course )
  หลักสูตร ปฐมพยาบาลขั้นสูง (CPR)

  ซึ่งได้รับการรับรอง และ Certificate จากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย และสามารถออก Certificate รับรองให้แก่ผู้เข้าอบรมได้
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,809,682 IP