• อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ

  Chulalongkorn University - Bangkok
  Mini-MBA
  Faculty of Commerce and Accountancy

  Sripatum University - Bangkok
  Bachelor of Industrial Technology
  Electronics and Telecommunication Engineering

  Civil Aviation Training Center of Thailand Bangkok
  Diploma of Aircraft Instrument Maintenance

  ประสบการณ์

  MD บจ. Service Professional
  อดีตผู้บริหาร FedEx Thailand
  อดีตผู้บริหาร AIS
  อดีตผู้บริหาร Chevalier
  วิทยากรรับเชิญหลายสถาบัน


  ความถนัด

  • Customer Service Part
  - “Service Mind” the key of success
  - Service Excellence Improvement
  - Communication for Service Excellence
  - Customer Complaint Handling
  - Service Strategy Management
  - CRM & CEM

  • Human Improvement Part
  - Team Building for perfect Team
  - Change Attitude for success company
  - Communication Improvement for Excellence Company
  - Train the Trainer
  - Power of Presentation
  - Selling with Service Mind
  - People Management for Team Leader
  - Key Success for Leadership
  - Coaching Skill
  - Systematic Problem Solving and Decision Making (SPSDM)
  - การสร้างสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร
  - Change Management for Key Person
  - The power of Positive Attitude
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,270 IP