• ดร. ศิริรักษ์ ขาวไชยมหา

  BBA major in Accounting minor in Marketing ,
  Thammasat University
  HA (Auditing), Thammasat University
  MBA (Business Management),
  Thammasat University
  Doctor in Business and Administration, Adelaide
  University of South Australia, Australia
  International Certificate in Sport Management
  United States Sports Academy


  ประสบการณ์

  1991, 1993 คณะกรรมการการประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย - Director Thai CPA Commission

  1998 Participant – WTO , The World Harmonization on Cosmetics and Toiletries , Florence, Italy

  1998 – 2001 Delegate - The ASEAN Harmonization on Cosmetics and Toiletries Regulatory System, Manila, Phillipines

  1999 – 2001 Director – The Society of Cosmetics Chemist of Thailand

  2006 - organizing committee on the World Congress of Rector Forum and the Federation International Sports University – July 2006 Bangkok

  2007 – Organizing committee the Federation International Sports University – August 2007 Bangkok

  2007 – Organizing Committee – ASPASP – Asians Sports Psychology in the cooperation with Asians Game – December 2007 Nakornratchasima


  ความถนัด

  - เทคนิคการจัดทำงบประมาณ
  - Full Power with Budget Planning, Management, Monitoring and Control
  - การวิเคราะห์งบการเงินอย่างรอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
  - Finance for Non-Finance
  - Economic Crisis & Strategic Cost Performance Management
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,892,766 IP