• อาจารย์สง่า อร่ามวิทย์

  วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประกาศนียบัตร DYNAMICS MANAGEMENT, SEATTLE, WASHINGTON, U.S.
  ประกาศนียบัตร EFFECTIVE SELLING TECHNIQUE, SEATTLE, WASHINGTON, U.S.A.
  ประกาศนียบัตร SALES MANAGEMENT, SEATTLE, WASHINGTON, U.S.A.  ประสบการณ์

  - อาจารย์พิเศษ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - อาจารย์พิเศษ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)อาจารย์พิเศษ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  - ที่ปรึกษา บริษัท อูโนวัน กรุ๊ป จำกัด
  - สมาชิกสมาคมเคมี แห่งประเทศไทย  ความถนัด

  - SALES MANAGEMENT
  - DYNAMICS MANAGEMENT
  - EFFECTIVE SELLING TECHNIQUE
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,160 IP