• อาจารย์สุธี พนาวร

  ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฮิโตทสึบาชิ ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2527
  คณะเศรษฐศาสตร์ วิชาเอก การตลาดระหว่างประเทศ(ทุนมอนบุโช ของรัฐบาลญี่ปุ่น)
  ระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร พ.ศ. 2531 วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศและการเงิน


  ประสบการณ์

  ประวัติการทำงาน
  พ.ศ. 2531-35 ผช.ผจก.ทั่วไป บริษัท ไทย เยาฮาน จำกัด (ห้างฯ เยาฮัน)
  พ.ศ. 2535-37 Regional Director บริษัท Singapura United Tobacco จำกัด (ประเทศสิงคโปร์)
  พ.ศ. 2537-42 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เกษรโฮลดิ้ง จำกัด
  กรรมการ QH International
  กรรมการ โรงแรมและอาคารสำนักงาน Harbour View (ไฮฟอง เวียดนาม)
  พ.ศ. 2546-47 ผู้อำนวยการ บมจ. รถไฟฟ้ากรุงเทพ


  ความถนัด

  - Finance for non Finance
  - เทคนิคการอ่านงบการเงิน
  - Finance and Business Planning
  - Effective_Executive ผู้บริหารทรงประสิทธิผล
  - การวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ เพื่อชิงไหวชิงพริบและสร้างโอกาสการแข่งขัน
  - Cycle of Quality
  - Balanced Scorecard
  - Entrepreneurship
  - Kaizen
  - HORENSO
  - PDCA
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,805,827 IP