• ดร. ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

  ปริญญาเอก University of South Australia Adelaide, Australia
  ปริญญาโท International University of Japan Niigata, Japan
  ปริญญาตรี Chulalongkorn University Bangkok, Thailand  ประสบการณ์

  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

  ผู้เขียนหนังสือ “การตลาดบริการ” หนังสือ Best Seller , "รับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ"
  และ "การบริหารงานขาย" สำนักพิมพ์ซีเอ็ด
  ที่ปรึกษาและวิทยากรในด้านการขาย และการให้บริการ

  วิทยากรรับเชิญให้กับบริษัทต่างๆ เช่น Dusit Executives Development Center (ในเครือโรงแรมดุสิตธานี) เซเว่น อีเลเว่น (7-Eleven) ธนาคารแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลลำปาง บ. ฟาสซิโน

  อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง (MBA) มหาวิทยาลัย Saint John (MBA) ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม และอื่นๆ

  ประสบการทำงานจากองค์กรเอกชนในด้านการตลาดและการขาย ยุทธศาสตร์องค์กร เช่น Marriott Royal Garden Resorts Group ธนาคารกสิกรไทย ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ฝ่ายการตลาดวิภัชธุรกิจและผลิตภัณฑ์ บริษัทอุตสาหกรรมนมไทย จำกัด (ผู้ผลิตนมมะลิ เนยออร์คิด) บริษัทห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด รวมประสบการณ์ทั้งสิ้นมากกว่า 20 ปี

  ความถนัด

  หลักสูตรด้านการบริการ
  หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร อาทิเช่น
  How to deal with difficult customers
  Customer Complaint Management
  Customer Relationship Management, CRM
  Customer Experience Management, CEM
  Call Center
  Call Center Supervisor
  Sale Management
  Visionary Skill
  Time Management
  ผู้บริหารทรงพลังด้วย Power Pulling
  หัวหน้าที่ลูกน้องน้องการและบริษัทเชิดชู
  Talent Management: A Challenging Approach
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,892,751 IP