• อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

  อดีตเลขานุการบริหาร:
  - ฝ่ายบุคคล
  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
  - ผ่ายขาย ฝ่ายโฆษณา
  และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด
  - ฝ่ายการตลาดและฝ่ายจัดการ
  บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการผู้จัดการและอดีตผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป
  บริษัท อุตสาหกรรทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

  ประสบการณ์

  ผู้จัดการส่วนบริหารธุรการทั่วไป / บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
  - เลขานุการ ฝ่ายบุคคล / บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด
  - เลขานุการ ฝ่ายขาย, ฝ่ายโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน / บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด
  - เลขานุการบริหาร ฝ่ายจัดการ / บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
  - รองประธานคณะอำนวยการกองทุนการศึกษาของสมาคมฯ
  - สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย – ญี่ปุ่น
  - สมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย
  - บริษัท ดับเบิ้ลดิจิต จำกัด
  - บริษัท เอช อาร์ เซ็นเตอร์ จำกัด
  - สถาบันบริหารธุรกิจ
  - บริษัท เค ที ฝึกอบรมและพัฒนา
  - บริษัท ดิ อินทิกรัล เลิร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
  - บริษัท ไวท์ เฮอริเทจ จำกัด
  - บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  - เครือข่ายฝึกอบรมประเทศไทย (TTN)
  - วิทยากรรับเชิญจากบริษัทธุรกิจต่างๆ ที่สนใจ (Public และ In-house-Training)
  - รองประธานคณะอำนวยการกองทุนการศึกษาของสมาคมฯ

  ความถนัด

  ประสบการด้านงานบริหาร และงานเลขานุการ สไตล์ระดับบริหารในทุกมุมมอง
  - สุดยอดเลขานุการระดับบริหาร (Executive Secretary)
  - เลขานุการกับการจัดงานประจำวันและพัฒนาภาษาอังกฤษ
  - การเขียนจดหมายอีเมล์ และการเขียนบันทึกจดหมายเอกสาร
  - การพัฒนาระบบงานธุรการ อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับพนักงานยุคใหม่
  - ระบบจัดเก็บเอกสารกับการพัฒนา ประสิทธิภาพขององค์กร
  - กลยุทธ์การบริหารการประชุม อย่างมีประสิทธิภาพ
  - เทคนิคการวางแผนและบริหารเวลางาน
  - เทคนิคการสร้างและพัฒนางานธุรการ สู่คุณภาพยุค 2010
  - กลยุทธ์การบริหารงานสู่ศักยภาพผู้บริหารยุคใหม่
  - เสริมสร้างทักษะบุคลิกภาพ ของผู้บริหารให้เป็นที่ยอมรับ
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,279 IP