• อาจารย์ คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ประสบการณ์

  เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอสถสภา จำกัด
  หัวหน้าแผนกทรัพย์สิน บริษัท โอสถสภา จำกัด
  ผู้จัดการคลังสินค้า บริษัท โอสถสภา จำกัด
  ผู้จัดการคลังสินค้า LUBE LOGISTICS & DISTRIBUTION BP OIL (ประเทศไทย) จำกัด
  รวมประสบการณ์การทำงานกว่า 25 ปี


  ความถนัด

  วิทยากรเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ตรงทางด้านการจัดการจัดซื้อ และด้านคลังสินค้า
  มีความเข้าใจ และเสริมเทคนิคได้อย่างลงตัว
  - การบริหารคลังสินค้า : เทคนิคการจัดระบบ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน
  - เทคนิคการบริหารการจัดซื้อ และกลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื่อสร้างผลกำไร
  - เทคนิคการจัดทำงบประมาณการจัดซื้อฯ
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,805,824 IP