• อาจารย์ ภรณี วินิจฉัยกุล

  • คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิชาเลขานุการจากประเทศอังกฤษ


  ประสบการณ์

  ประวิติการทำงาน
  • อดีตเลขานุการประธานกรรมการบริหาร
  บริษัท ซันโย ยูนเวอร์แซลอิเล็คทริค จำกัด (มหาชน)

  ประสบการณ์อื่นๆ
  • อดีตนายกสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย
  • อดีตอุปนายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี
  • อดีตผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม สมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย
  • อดีตกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ
  - สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  - สาขาวิชาการเลขานุการ / การจัดการ: มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยหอการค้า, มหาวิทยาลัยพายัพ


  ความถนัด

  - เทคนิคการจัดการระบบ เลขานุการเชิงรุก
  - บุคลิกภาพของพนักงานต้อนรับ
  - ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพของพนักงานต้อนรับ
  - การบริหารงานเอกสารสำหรับงานธุรการยุคใหม่
  - เทคนิคการบริหารงานเอกสารและการเขียนบันทึก
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,805,831 IP