• อาจารย์กวัน จิรกุล  ประสบการณ์

  - ที่ปรึกษาทางการขยายตลาด สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและการขาย บริษัท ยูโรเปียน โอโตโมบิลส์ จำกัด
  - รองผู้จัดการฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ซันมาสเตอร์ อิาเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์เทนเม็นท์ จำกัด
  - ผู้จัดการฝ่ายการค้าราคาทองคำ บริษัท เอ็ม เอส เอ็ม โกลด์ จำกัด
  - ผู้ช่วยประสานงาน Thai Culture Program โรงแรมโอเรียนเต็ล
  - ผ่านการฝึกงานในการประชุมและการจัดงานระดับชาติ นานาชาติ อาทิ World Bank and IMF Conference และการประกวด นางงาม

  ความถนัด

Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,277 IP