• อาจารย์กมลทิพย์ จันทรมัส

  ประวัติการศึกษาและอบรม
   ปริญญาโท (XMBA-2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   โรงเรียนเซ็นโยเซฟคอนแวนต์
   APEC IBIZ COUNSELOR (Asia Pacific Small Business Counselor)
   TRAINER APEC IBIZ
   BUSINESS PLAN (ISMED)
   TQM Facilitator
   นักวิเคราะห์วินิจฉัย
   ฯลฯ


  ประสบการณ์

  ADAMS THAILAND LTD.
  • โรงงานผลิตอาหาร ลูกอม หมากฝรั่ง เช่น Halls, Dentyne,
  Chiclets, Clorets,Trident, etc., Import and Export
   WARNER LAMBERT THAILAND LTD.
  • โรงงานผลิตอาหารและยา เช่น น้ำยาบ้วนปาก ลิสเตอรีน (Listerine), ยาลดคลอเลสเตอร์เลอร์
  (Lopid,Lipitor), Benadryl, Caradryl, etc., Import & Export
   SCHERING PLOUGH INCORPORATION
  • Pharmaceutical Company เช่น Garamycin, Calantine, etc.
   THAI OFFSET CO. LTD
  • ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ Flexible Packaging
   ROTARY INTERNATIONAL
   JIAM ASSOCIATION
  • Import and Export


  ความถนัด

   คณะทำงาน Logistics Clinic สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   ผู้เชี่ยวชาญ โครงการ Logistics Clinic สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   คณะทำงานโครงการฝึกอบรมและสัมมนา สภาอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   วิทยากรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   อาจารย์พิเศษ International Logistics มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ที่ปรึกษาอิสระ เฉพาะทางและเขียนแผนธุรกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
   ที่ปรึกษาทางด้านการตลาด การวางแผนธุรกิจ การบริหารด้านการจัดซื้อ และ ซัพพลายเชน โลจิสติกส์ นำเข้าและส่งออก
   วิทยากรเรื่อง ทางด้านการตลาด การบริหารจัดการ การวางแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การบริหารด้านการจัดซื้อและซัพพลายเชน โลจิสติกส์ นำเข้าและส่งออก
   ฯลฯ
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,269 IP