• อาจารย์วิศรุต เคหะสุวรรณ

  ประวัติการศึกษา

  ปริญญาโท MBA (Young Executive) , Chulalongkorn Business School

  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  ประสบการณ์

  ประสบการณ์และผลงาน

  - วิทยากรและพิธีกรประจำบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน SCG PAPER

  - อดีตวิทยากรบรรยาย เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับโรงเรียนหลายแห่ง อาทิเช่น โรงเรียนทิวไผ่งาม โรงเรียนโยธินบูรณะ โรงเรียนทวีธาภิเศก

  - ตัวแทนผู้นำการเปลี่ยนแปลงการทำงานในองค์กร (Change Leader)เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน ของบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด SCG PAPER ปี 2556

  - ผู้เขียนหนังสือ Logistics Ranger ซึ่งเป็นหนังสือที่เน้นการถ่ายทอด วิชา logistics ให้เด็กนักเรียน จัดพิมพ์ 1,000 เล่ม สนับสนุนเงินทุนโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - ผู้เขียนหนังสือ The Bizhouse ซึ่งเป็นหนังสือสอนธุรกิจ สำหรับเด็กมัธยมปลาย สนับสนุนเงินทุนโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เพื่อเป็นเอกสารความรู้ทางวิชาการประกอบ Project เพื่อสังคมของ SIFE (Student in Free Enterprise)

  - นิสิตโล่ประกาศกิตติคุณ “นิสิตที่ทำชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และมีผลการเรียนดี” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการนำเสนอแผนการตลาด Junior Marketing Award ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 18 จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

  - ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการนำเสนอแผนการตลาด Disney Marketing Award ครั้งที่ 1 จัดโดย วอลท์ ดิสนี่ย์ สตูดิโอส์ โมชั่น พิคเจอร์ส ประเทศไทย

  - อดีตประธานนิสิตภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  - อดีตประธานกิจกรรมจุฬาวิชาการปี 2551 ภาควิชาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  ความถนัด

  หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

  - สร้างความโดดเด่นด้วยการนำเสนอที่เยี่ยมยอด Outstanding with Visual Presentation

  - การออกแบบการนำเสนอ (Presentation Design)
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,268 IP