• อาจารย์พัชรี แช่มช้อย

  • ปัจจุบัน กำลังศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
  • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประสบการณ์

  ประสบการณ์การทำงาน
  • ผู้จัดการฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
  • ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและคุณภาพ/โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
  • เจ้าของกิจการเบเกอรี่
  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม/โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ
  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม/โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม/โรงแรม เมอริเดียน กรุงเทพฯ
  • นักฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร/โรงแรม เมอริเดียน ภูเก็ต
  • นักฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร/โรงแรม แรมแบรนท์ กรุงเทพฯ
  • นักฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร/โรงแรม ซันรูท กรุงเทพฯ
  • หัวหน้าครูผู้สอน/สถานเสริมความงามแจ่มจันทร์
  • อาจารย์สอนพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ประสบการณ์งานเขียน/งานวิชาการ
  • หนังสือกีฬาเทเบิลเทนนิส
  • หนังสือกีฬาบาสเกตบอล
  • หนังสือกีฬาแอโรบิคด๊านซ์
  • หนังสือกีฬาว่ายน้ำ

  ประสบการณ์การเป็นวิทยากร
  • ผู้จัดการฝึกอบรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด
  • ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและคุณภาพ/โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม/โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ
  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม/โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
  • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม/โรงแรม เมอริเดียน กรุงเทพฯ
  • นักฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร/โรงแรม เมอริเดียน ภูเก็ต
  • นักฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร/โรงแรม แรมเบรนท์ กรุงเทพฯ
  • นักฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร/โรงแรม ซันรูท กรุงเทพฯ
  • Hotel Training Club  ความถนัด

  1. ความถนัดในด้านการสร้างแรงจูงใจให้ผู้คน การปลูกฝังทัศคติที่ดี การให้ความรู้เรื่อง
  การบริการร่วมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ
  2. ถนัดการถ่ายภาพ,ว่ายน้ำ,ผู้นำการเต้นแอโรบิค,กิจกรรมเกม-สันทนาการ
  3. การขับรถระยะไกล, การจัดสวนตกแต่งต้นไม้
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,805,828 IP