• อาจารย์อมร ถาวรมาศ

  ประกาศนียบัตรอาชีวศึกษาชั้นสูง วิชาการขายและการโฆษณา
  โรงเรียนพณิชยการพระนคร ปีการศึกษา พ.ศ. 2506

  ศึกษาและดูงานในประเทศยุโรป และสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการขาย การตลาด
  และคอมพิวเตอร์
  - ได้รับวุฒิบัตร Train The Trainer จาก Burroughs International Institute of England


  ประสบการณ์

  กรรมการในคณะที่ปรึกษา (Local Consultant) ของกรมสรรพากร

  ผู้จัดการส่วนฝึกอบรม (Training Manager) และเป็น ผู้จัดการโครงการ (Project Manager),

  ที่ปรึกษาให้กับบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายและติดตั้งระบบเน็ตเวอร์ให้กับหน่วยงานราชการและธุรกิจต่างๆ

  กรรมการบริหาร บริษัท ซีเนอร์จิสติค ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับต่างประเทศ ในการติดตั้งระบบ EDI ให้กับบริษัท DHL จำกัดทั่วโลก

  เจ้าของงานเขียน “พูดจาประสาคอมพิวเตอร์” พ็อกเกตบุ๊ก
  เรื่องคอมพิวเตอร์เล่มแรกในประเทศไทย


  ความถนัด

  บรรยายในหัวข้อ

  - เทคนิคการขายงานโครงการ
  - สู่ความเป็นเลิศของการบริการโดยวิธี Welcome Complaints
  - สูตรสำเร็จในการขายมืออาชีพ
  - การบริหารลูกค้ารายใหญ่ (Key Account Management)
  - ภาษากาย (Body Language) สำหรับนักขาย
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,274 IP