การสร้างแผนการขายและทำกิจกรรมการตลาด

 

วิทยากร: ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล

                          บริษัท สมาร์ทวิชั่น จำกัด ปตท. , 7-11, ปูนซีเมนต์, EGAT, CMG, บ. ยูนิลีเวอร์, DTAC, Chevron Offshore Thailand ,  บ. โยโกกาวา, บ. ไทย–เยอรมัน มีท โปรดัคท์,  บ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น , ธนาคารแห่งประเทศไทย ,  ธนาคารกสิกรไทย , บ.คอนกรีต , ESSO , TOA ,  บ. เสริมสุข PEPSI, ฮอนด้า , โตโยต้า , มาสด้า , อีซูซุ , มิตซูบิชิ , วอลโว่ , นิสสัน, ม. เกษตร , ม. ธรรมศาสตร์ , ม. จุฬา , ม. ราคำแหง , ม. สงขลานครินทร์ , ม. อุบุลราชธานี , ม.มหิดล, AIA , ไทยประกันชีวิต

 

21 กุมภาพันธ์ 2561

09.00 16.00 น.

        ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล
ปรัชญาแนวคิดผู้นำด้านการขายและการตลาดของทุกองค์กรจะต้องเผชิญหน้ากับภารกิจการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจขับเคลื่อนยอดขายให้ได้ชัยเหนือคู่แข่งเป็นปกติ แต่ละคนจึงจะต้องศึกษาเรียนรู้ เรื่อง แผนการขาย กับ กิจกรรมการตลาด หน้าที่การเลือกตลาดเป้าหมายอย่างถี่ถ้วนรอบคอบเสาะหายุทธวิธีกับช่องทางการชี้ชวนให้ลูกค้าเปิดใจรับและเป็นผู้บริโภคหรืออุปโภคผลิตภัณฑ์สื่อยุคเดิมที่ยังคงสามารถเข้าหาและเข้าถึงลูกค้าอย่างเหมาะสมและอมตะคือนักขาย ข้อสำคัญนั่นคือจะต้องวางแผนการขายให้ชัดเจน สำหรับสื่อยุคใหม่ที่สามารถเข้าหาและเข้าถึงลูกค้าได้อย่างสอดคล้องกับยุคแห่งการทำสงครามแย่งชิงลูกค้าด้วยกลยุทธ์ด้านการตลาด ก็คงจะหนีไม่ พ้น กิจกรรมการตลาด ใครเรียกร้องความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้เร็วที่สุดและมากที่สุดก็มีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า ดังนั้น ผู้นำด้านการขายและการตลาด จึงไม่อาจจะมองข้าม การสร้างแผนการขายและการทำกิจกรรมการตลาด กระบวนการเหล่านี้ได้กลายเป็นองค์ความรู้หลักสำหรับนักขายมืออาชีพในสมรภูมิการตลาดยุคโลกาภิวัตน์

 

วัตถุประสงค์

      1.    เสริมสร้างแนวคิดเพื่อให้รู้และเข้าใจแผนการขายและกิจกรรมการตลาด

      2.    พัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติในการวิเคราะห์ตัดสินใจจัดทำแผนและกิจกรรม

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

      1.    X-Ray การจัดทำแผนขายเชิงรุกให้เลิศ

      2.    วิถีชีวิตการแข่งขันในการขาย ยุคที่ 7

      3.    เจตคติกับวิสัยทัศน์ในการทำงานขาย

      4.    ประเภทและตำแหน่งการเป็นนักขาย

      5.    ความพร้อมและกับดักการทำงานขาย

      6.    การรุกลูกค้าแบบ Outside In

      7.    กลเม็ดการใช้ กฎ 5 ร่วม ผูกใจลูกค้า

      8.    ขู่ให้กลัว+ยั่วให้อยาก = เปิดเพื่อปิด

      9.    เยส..เยส จิตวิทยาสร้างสรรค์ วิน:วิน

      10. เคล็ดลับการวิเคราะห์ตลาดคู่แข่งขัน

      11. เป้าหมายยอดขายกับความเป็นไปได้

      12. ตัวแปรซึ่งทำให้ได้เปรียบเสียเปรียบ

      13. สร้างพิมพ์เขียวงานขายให้กับตนเอง

      14. การทำกิจกรรมการตลาดให้เกิดผลสัมฤทธิ์

      15. กลยุทธ์ ผู้นำตลาด ผู้ท้าชิง และ ผู้ตาม

      16. การศึกษาเลือกกลุ่มเป้าหมายแนวลึก

      17. การผสมMediaเพื่อเพิ่มแรงผลัก

      18. ชั้นเชิงการสื่อสารด้วยรูปแบบกิจกรรม

      19. เครื่องมือที่โชว์ตัวตนตอกย้ำตราสินค้า

      20. การทำกิจกรรมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

      21. การวิเคราะห์บุคลิกภาพของตราสินค้า

      22. ลูกเล่นการสื่อผ่านกิจกรรมให้น่าสนใจ

      23. การทำสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

      24. รูปแบบการสื่อสารการตลาดครบวงจร

      25. กิจกรรม Above-the-Line

      26. แนวทาง Below-the-Line

      27. Workshop

      28. สรุป คำถาม-คำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,900.00

273.00

117.00

4,056.00

4,173.00

สมาชิก HIPO

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

พิเศษ! ชำระภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561(โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

3,700.00

259.00

111.00

3,848.00

3,959.00

สมาชิก HIPO

3,400.00

238.00

102.00

3,536.00

3,638.00

 

 วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาซอยอารี เลขที่ 127-4-66322-6

1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

          ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

          และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

          พร้อมระบุชื่อบริษัท เบอร์ติดต่อของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8  

Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2

Website:www.hipotraining.co.th

E-mail: hipotraining@gmail.com

Facebook:www.facebook.com/HIPOtraining

 

 

 

 

อบรม, สัมมนา, การขาย, การตลาด, แผนการขาย, กิจกรรม, การตลาด, ขายเชิงรุก  • Download ใบสมัคร
  • 77 Kb
  • แผนที่จัดอบรม
  • รูปภาพประกอบ
Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,911,550 IP