วิสัยทัศน์นักจัดการผ่านทางตันงานขาย

 

วิทยากร: ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล

                          บริษัท สมาร์ทวิชั่น จำกัด ปตท. , 7-11, ปูนซีเมนต์, EGAT, CMG, บ. ยูนิลีเวอร์, DTAC, Chevron Offshore Thailand ,  บ. โยโกกาวา, บ. ไทย–เยอรมัน มีท โปรดัคท์,  บ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น , ธนาคารแห่งประเทศไทย ,  ธนาคารกสิกรไทย , บ.คอนกรีต , ESSO , TOA ,  บ. เสริมสุข PEPSI, ฮอนด้า , โตโยต้า , มาสด้า , อีซูซุ , มิตซูบิชิ , วอลโว่ , นิสสัน, ม. เกษตร , ม. ธรรมศาสตร์ , ม. จุฬา , ม. ราคำแหง , ม. สงขลานครินทร์ , ม. อุบุลราชธานี , ม.มหิดล, AIA , ไทยประกันชีวิต

  

14 กรกฎาคม 2560

09.00 16.00 น.

        ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงค็อก (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

            การแข่งขันธุรกิจในยุคใหม่แข่งขันกันรุนแรงแก่งแย่งคล้ายกับการทำสงคราม ตามล่าอาณานิคมโดยมีนักขายเป็นนักรบ ด้วยเหตุผลนี้ วิธีทำธุรกิจ จึงให้ความสำคัญในด้านการจัดการที่มีประสิทธิภาพ นั่นคือ ธุรกิจจะต้องปรับปรุงการจัดการเชิงกลยุทธ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีเหนือกว่าคู่แข่งขัน เมื่อใดที่ช่องทางการจำหน่ายเจอทางตัน ผู้จัดการฝ่ายขายก็จะต้องทำหน้าที่ออกรุกตลาดรื้อกับดักเพื่อฝ่าทางตัน ปัญหาอันควรตระหนักก่อนอื่นก็คือ รูปแบบวิถีชีวิตของคู่แข่งและลูกค้า มีความสลับซับซ้อนเกิดการเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากเดิมจนไล่ตามแทบไม่ทัน หากฝ่ายปฏิบัติงานด้านการขาย ไม่เก่งรุก ถนัดแต่รับ ไม่ปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทที่แปรผัน โอกาสที่จะชนะคู่แข่งขันก็คงจะลำบากยากที่จะเอื้อมบุคลากรระดับ หัวหน้าก็ต้องรู้จัก ใช้หัว เพื่อทำการ ออกหน้า มีทักษะการคิดในแง่มุมที่สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องปัจจัยส่งความคิดที่ถือว่าทรงคุณภาพจะประกอบด้วยเงื่อนไขอันควรจะเรียนรู้ เกี่ยวกับสมรรถนะ [Competency] ได้ระดับมาตรฐาน มีตัวช่วยอยู่หลายปัจจัย เช่นวิชา [Knowledge] ข้อมูล [Data] การวิเคราะห์ [Analysis]  และวิสัยทัศน์ [Vision]ปัญญา [Wit]การสื่อความ [Communication] การฟัง [Listening]การคิดตัดสินใจ [Decision-making] รวมทั้งการจัดระเบียบความจำ [Organizingmemory] อันทรงคุณภาพนักแก้ปัญหา คือ ผู้ชนะสมรรถนะสำคัญขั้นพื้นฐานที่บรรดาผู้ปฏิบัติหน้าที่

            ผู้จัดการ ในฐานะที่เป็น หัวหน้า จะต้องสามารถ อธิบายดี วิจารณ์แล้วก็ให้การชี้แนะได้กับ ตอบคำถามเป็น ศักยภาพเบื้องต้นของนักจัดการควรมี เจตคติ กับ ปัญญา เป็นเลิศในทำนองเดียวกัน ผู้จัดการ จะต้องพัฒนาให้นักขายผู้ร่วมงานทุกคนตระหนักเสมอว่าพนัก แปลว่า ที่พิง  งาน แปลว่า ภาระ  พนักงาน คือ ที่พึ่งพิงของภาระ ผู้ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ จึงมักเคลื่อนไหวในขณะที่คู่แข่ง ตกข่าว รั้งรอเพราะลังเล หรือ ชะงักเพราะถูกภาวะวิกฤติกดดันจนขวัญกำลังใจถดถอย จะมีก็แต่คนที่ แลเห็นก็เล็งเห็น เล็งเห็นจึงคิดเห็น ได้ชัดเท่านั้นที่ยังคงหาญกล้าสามารถจะพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสด้วยกฎ ตลาดคึกคักเรารบ ตลาดสงบเราอบรมเป็นการทบทวน การหา การรักษา การพัฒนา กับ การใช้งาน ผู้ร่วมงานให้เป็นไปอย่างสมดุล

 

วัตถุประสงค์: 

1.    เสนอแนะเพื่อเสริมสร้าง กลยุทธ์การจัดการงานขาย

            2.    เสนอแนะเพื่อเสริมสร้าง แนวคิดการพัฒนานักขาย

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

      1.    ศิลปะการบริหารให้งานได้ผลคนเป็นสุข

      2.    อุบายพหูสูตในการกำจัดกับดักงานขาย

      3.    ความแตกต่างหัวหน้ายุคเก่ากับยุคใหม่

      4.    เจตคติและบทบาทของผู้จัดการงานขาย

      5.    หัวใจการตลาดที่ส่งเสริมการทำงานขาย

      6.    กลวิธีก้าวข้ามคู่แข่งด้วยจุดแข็ง 12P

      7.    การยกระดับสมรรถนะนักขายมืออาชีพ

      8.    จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจให้กับนักขาย

ภาคปฏิบัติ

      1.    แบบทดสอบ

      2.    กรณีศึกษา

      3.    บทบาทสมมุติ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายใน 14 กรกฎาคม 2560

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,500.00

315.00

135.00

4,680.00

4,815.00

สมาชิก HIPO

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

พิเศษ! ชำระภายใน  30 มิถุนายน 2560 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)

ประเภท

ค่าสัมมนา

VAT 7%

หัก ณ ที่จ่าย 3 %

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย

บุคคลทั่วไป

4,300.00

301.00

129.00

4,472.00

4,601.00

สมาชิก HIPO

4,000.00

280.00

120.00

4,160.00

4,280.00

 วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี   เลขที่ 127-4-66322-6

1.2  ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขที่ 014-2-63503-8

          ชื่อบัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 

          และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-2615-4479

          พร้อมระบุชื่อบริษัท เบอร์ติดต่อของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0

     บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด  

     40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8  

Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2

Website:www.hipotraining.com

E-mail: hipotraining@gmail.com

Facebook:www.facebook.com/HIPOtraining

 

อบรม, สัมมนา, ผู้บริหาร, หัวหน้างาน, ผู้จัดการทีมขาย, ศิลปะการบริหาร  • Download ใบสมัคร
  • 85.45 Kb
  • แผนที่จัดอบรม
  • รูปภาพประกอบ
Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,285,711 IP