แบบฟอร์มขอรับบริการหรือปรึกษาปัญหาเบื้องต้น 
ชื่อผู้ขอรับบริการ / Contact Name:
  ***
อีเมลล์ / Email  :
เบอร์โทรศัพท์ / Tel :
  ***
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ / Subject :
รายละเอียด / Description:
กรุณากรอกหมายเลขตามภาพ
              

ชื่อบริษัท
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
สำนักงานเลขที่
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
0-2615-4499, 0-2615-4477-78
มือถือ
086 318 3151 และ 086 318 3152
แฟกซ์
0-2615-4479
นโยบาย
เน้นหลักสูตรแห่งคุณภาพ โดยจัดขึ้นเฉพาะ (Customized) และเป็นที่ปรึกษาประดุจหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าได้อย่างแท้จริง ผู้เข้าสัมมนาต้องได้รับความรู้หลากหลายจากประสบการณ์จริง
อีเมล์
info@hipotraining.com

Copy Rights 2005 - 2017 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,672,260 IP