การบริการได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ แม้ในธุรกิจขายสินค้าเองก็ตาม หากองค์กรใดไม่เน้นบริการ องค์กรนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน

 

หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดจากประสบการณ์ของผู้เขียนอย่างแท้จริง ภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาง่ายๆ จึงทำให้หนังสือน่าอ่าน ตัวอย่างต่างๆ ที่ยกมาก็เข้าใจง่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ ทั้งธุรกิจที่เน้นการบริการและธุรกิจที่ขายสินค้า รวมทั้งอาชีพการงานและชีวิตประจำวัน

 

นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้ถ่ายทอดข้อคิด (tip) ไว้ทุกหัวข้อ จึงทำให้ได้ข้อคิดจากการอ่านมากขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนักศึกษา นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ นักการตลาด และผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการตลาดมาก่อน

Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,892,748 IP