ผู้เขียนได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริหารงานขาย ออกมาเป็นหนังสือวิชาการที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย เหมือน "พี่เล่าให้น้องฟัง" ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจอีก 3 ประการคือ

*
เน้นการบริหารงานขายในทุกช่องทางการขาย
*
ให้แนวคิดในหลากหลายธุรกิจ
*
มีตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน

หนังสือเล่มนี้ยังเป็นตำราเรียนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด และยังเหมาะสำหรับนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ และผู้บริหารงานขายในทุกตำแหน่ง ตั้งแต่ซูเปอร์ไวเซอร์ จนถึงผู้อำนวยการฝ่ายขาย รวมทั้งนักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

Copy Rights 2005 - 2018 © All Right Reserved.
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2615-4499, 0-2615-4477-78 โทรสาร : 0-2615-4479
Hot Line : 086 318 3151 และ 086 318 3152 (ทุกวัน)
เข้าชมขณะนี้ : 1 IP
เข้าชมทั้งหมด : 7,892,747 IP